สมัครตัวแทน


เอกสารประกอบการสมัครตัวแทนจำหน่ายกล้องวงจรปิด
           ใบสมัครตัวแทนจำหน่าย 
           หนังสือรับรองบริษัท
           ภ.พ.20 หรือ 01
           สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม
           แผนที่บริษัท / ที่ส่งสินค้า
           ภาพถ่ายร้านค้า (ถ้ามี)

บริษัท เออีซี โปรซีเคียว จำกัด 


Address    : 40/3 หมู่ 6  ต.น้ำน้อย  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.        :  074 800 228
           :  093 579 0875
Email      : aecprosecure.info@gmail.com