เทศบาลท่ามะเดื่อ

DATE : 01/01/2024
  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ เทศบาลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

☑️กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ จำนวน 16 ตัว

☑️อุปกรณ์บันทึกภาพแบบผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

☑️อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง

☑️ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36 U)

☑️อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2

☑️เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA

☑️โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาแขวนโทรทัศน์ และสาย HDMI

☑️ตู้และกล่องกันน้ำ สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก

☑️อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter)


บริษัท เออีซี โปรซีเคียว จำกัด 


Address    : 40/3 หมู่ 6  ต.น้ำน้อย  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.        :  074 800 228
           :  093 579 0875
Email      : aecprosecure.info@gmail.com