ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดจันทร์

DATE : 21/02/2024
  ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดจันทร์
เพราะลูกๆ????‍????‍????คือแก้วตา????ดวงใจ????‍❤️‍????ของพ่อแม่
ความปลอดภัย⚠️ในสถานศึกษา????จีงเป็นสิ่งสำคัญ✅
ส่งงานติดตั้งกล้อง????ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก????

บริษัท เออีซี โปรซีเคียว จำกัด 


Address    : 40/3 หมู่ 6  ต.น้ำน้อย  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.        :  074 800 228
           :  093 579 0875
Email      : aecprosecure.info@gmail.com