ครัวเสน่ห์นางหอม

DATE : 11/06/2024
  ติดตั้งระบบ Solarcell Rooftop 5 kWp PSI
สนใจติดตั้งวันนี้
✅ ฟรี ❗ ค่าบริการสำรวจหน้างาน
✅ ฟรี ❗ ค่าวิศวกรเซ็นรับรองแบบไฟฟ้า
✅ ฟรี ❗ ค่าดำเนินการขออนุญาตกับการไฟฟ้า
พร้อมรับประกันดังนี้
????รับประกันงานติดตั้ง 3 ปี
????รับประกัน อินเวอร์เตอร์ 10 ปี
????รับประกัน แผงโซลาเซลล์12 ปี
????ล้างแผง ตรวจสอบโครงสร้าง 2 ครั้ง/ปี (3ปี)


บริษัท เออีซี โปรซีเคียว จำกัด 


Address    : 40/3 หมู่ 6  ต.น้ำน้อย  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.        :  074 800 228
           :  093 579 0875
Email      : aecprosecure.info@gmail.com