สแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออก

20,150 ฿
รุ่น ZTAM700

สแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออก

  • รองรับ 1,500 ใบหน้า
  • 2,000 ลายนิ้วมือ
  • บันทึกการเข้า-ออก 100,000 รายการเรียกดูข้อมูลผ่าน software
  • ควบคุมประตู

บริษัท เออีซี โปรซีเคียว จำกัด 


Address    : 40/3 หมู่ 6  ต.น้ำน้อย  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.        :  074 800 228
           :  093 579 0875
Email      : aecprosecure.info@gmail.com