Solar Rooftop 3kW 1P

119,000 ฿
รุ่น Huawei SUN2000-3KTL / LONGi 550 Watt 6 PV
สนใจติดตั้งวันนี้

✅ ฟรี ❗ ค่าบริการสำรวจหน้างาน
✅ ฟรี ❗ ค่าวิศวกรเซ็นรับรองแบบไฟฟ้า
✅ ฟรี ❗ ค่าดำเนินการขออนุญาตกับการไฟฟ้า
พร้อมรับประกันดังนี้
- รับประกันงานติดตั้ง 3 ปี
- รับประกัน อินเวอร์เตอร์ 10 ปี 
- รับประกัน แผงโซลาเซลล์12 ปี
- ล้างแผง ตรวจสอบโครงสร้าง 2 ครั้ง/ปี (3ปี)

บริษัท เออีซี โปรซีเคียว จำกัด 


Address    : 40/3 หมู่ 6  ต.น้ำน้อย  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.        :  074 800 228
           :  093 579 0875
Email      : aecprosecure.info@gmail.com